پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه فاطمیه (س) ازنا

1- تلفن:

             06643424615 - 16__06643421400 - 1500        

2- نمابر:

06643421200

3- سامانه پیامکی: 021000210002
4- وبمیل:

info@sqfazna.ir

5- یاهو میل:

sandoghfatemieh_azna@yahoo.com.

6- آدرس:

استان لرستان : شهرستان ازنا - چهار راه ازادی خیابان انقلاب شمالی

کد پستی 6871953967​