اهداف صندوق

1_ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه بر اساس مبانی دینی و اعتقادات مذهبی
2_جذب منابع قرض الحسنه و یاری جستن ازطریق جامعه و مشارکت جمعی در اجرای سنت نیکوی الهی قرض الحسنه
3_ارایه تسهیلات ضروری و وامهای خرد به نیازمندان در کمترین زمان ممکن
4_کمک به محرومان و مستمندان جامعه درحد توان
5_ارایه خدمات نوین و بروز و ارتقای کمی و کیفی خدمات